میزبانی وب ویندوز
 • +98 9153135367

پلن سازمان

295 هزار تومان

سالیانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • پهنای باند نا محدود
 • آدرس ایمیل نا محدود
 • 20 عدد MS SQL
 • سرور اروپا
 • کنترل پنل WebsitePanel

پلن شرکتی

145 هزار تومان

سالیانه
 • 1 گیگابایت فضا
 • پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
 • آدرس ایمیل 15 عدد
 • MS SQL دارد
 • سرور اروپا
 • کنترل پنل WebsitePanel

پلن شخصی

65 هزار تومان

سالیانه
 • 100 مگابایت فضا
 • پهنای باند ماهیانه 1 گیگابایت
 • آدرس ایمیل 3 عدد
 • MS SQL ندارد
 • سرور اروپا
 • کنترل پنل WebsitePanel

مشخصات کلی میزبانی وب ویندوز


مدیریت وب سایت
مدیریت ایمیل
پشتیبانی مشتریان
منایع قابل استفاده
پشتیبانی از منابع چند رسانه ای
سیستم مدیریت آمار

جستجو دامنه