نمایندگی فروش هاست لینوکس اروپا
 • +98 9153135367

نمایندگی فروش لینوکس پلن 3

730 هزار تومان

سالیانه
 • 5 گیگا بایت فضا
 • تعداد اکانت 40 عدد
 • پهنای باند ماهیانه 60 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • آدرس ایمیل نا محدود
 • My SQL نامحدود

نمایندگی فروش لینوکس پلن 2

480 هزار تومان

سالیانه
 • 2 گیگا بایت فضا
 • تعداد اکانت 15 عدد
 • پهنای باند ماهیانه 25 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • آدرس ایمیل نا محدود
 • My SQL نامحدود

نمایندگی فروش لینوکس پلن 1

270 هزار تومان

سالیانه
 • 1 گیگا بایت فضا
 • تعداد اکانت 7 عدد
 • پهنای باند ماهیانه 12 گیگابایت
 • کنترل پنل CPanel
 • آدرس ایمیل نا محدود
 • My SQL نامحدود

مشخصات کلی نمایندگی فروش هاست لینوکس اروپا

امکانات نماینده فروش
پشتیبانی نماینده فروش
پشتیبانی نرم افزاری
دیتاسنتر

جستجو دامنه